Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

Nhân giống trầu bà Nam Mỹ (Monstera)

Cây trầu bà Nam Mỹ  (Monstera) được 1 người bạn tặng, tôi đem về nhà ngày 28/09/2020. Và tiến hành cắt cây ra thành nhiều đoạn để nhân giống.
Trầu bà Nam Mỹ (Monstera) sau khi tách ra thành nhiều nhánh nhỏ.

Nhân giống trầu bà Nam Mỹ (Monstera)

Ngày nhân giống: 28/09/2020

Cây trầu bà Nam Mỹ khi lúc mới đem về nhà, cây được trồng trong chậu đỏ với 1 thân chính và 1 số nhánh nhỏ.


Chuẩn bị đất trồngSau khi đã trồng các cây trầu bà Nam Mỹ, tôi để vị trí dưới 2 lớp lưới lan.

Cập nhật ngày 12/10/2020:

Sau 14 ngày, cây trầu bà Nam Mỹ đã bật rễ và bật mầm mới

Cập nhật ngày 23/10/2020:
Sau 25 ngày, 2 chồi non đã dài khoảng 3-4cm