Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Trồng cây hồng phụng đợt 2

Các cây hồng phụng trồng ở đợt 2 này được trồng vào ngày 12/12/2020. Các cây có chiều cao trung bình từ 50-60cm khi trồng. Số lượng cây hồng phụng đã trồng 40 cây.

Những cây hồng phụng này sau khi trồng được cắt tỉa và tưới phân bón Humic + NPK 30-9-9 trung bình 7 ngày 1 lần. Sau 2 tuần thì cây bắt đầu nở hoa.