Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

Nhật ký trồng nhãn long trong chậu

Cây nhãn long được đem về ngày 12/04/2021. Cây được trồng trong chậu nhựa đen, rễ đã phủ kín bầu đất. Sau khi về tôi đã thay chậu, thêm đất trồng cho cây.
Cây nhãn long khi mới đem về trồngCập nhật ngày 21/04/2021: Sau 1 tuần trồng, cây nhãn bắt đầu đâm chồi non mới.
Cập nhật ngày 27/04/2021: Cây nhãn đã bắt đầu ra lá non mới. Một số đọt non mang cả hoa, nên tôi đã ngắt bỏ hoa.

Cập nhật ngày 28/04/2021: Cây nhãn long sau 14 ngày trồng. Cây đâm tược non ổn. Một số tược non mọc ở gần gốc.  Mỗi ngày bà xã tôi tưới nước cho cây nhãn long 1 lần vào buổi sáng, đơn giản chỉ là tưới nước cơm vo.