Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

Quá trình trồng cà chua trái cây ngọt Sugar cherry

Các hạt cà chua trái cây ngọt Sugar cherry được tôi gieo trồng từ ngày 15/07/2021. Sau 4 ngày thì hạt cà chua trái cây đã nảy mầm. So với những hạt bí ngồi, dưa leo maya thì cà chua trái cây có tốc độ phát triển ở giai đoạn cây con chậm hơn.

Quá trình trồng cà chua trái cây ngọt Sugar cherry

26/07/2021