Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

Trồng trầu bà lụa cấy mô

Cây trầu bà lụa ( Scindapsus pictus 'Exotica') dạng cấy mô được mua về trồng từ ngày 05-06/01/2022.26/01/2022: trung bình khoảng 15 ngày cây trầu bà lụa sẽ mọc 1 lá mới.